Search

מבחנים מקוונים ושמירה על טוהר המידות והערכת הנבחן

הצורך במבחנים מקוונים למוסדות לימודיים יוצר קשיים בזיהוי הלומד, בשמירת טוהר המידות והערכת הנבחן. רועי שילו, סמנכל טכנולוגיות במידלינק, מסביר איך להתמודד עם היבחנות מאובטחת, גם מהבית, בתקופת הקורונה.

בואו לוובינר שלנו בנושא Moodle on AWS ב-9.12 9:00 - 10:35

שריינו ביומן! לפרטים נוספים והרשמה >> https://bit.ly/35oGO8b24 views0 comments

Recent Posts

See All